Algemene Huurvoorwaarden

Hier vindt men de huurvoorwaarden de geldig zijn bij het boeking bij een vakantiehuis.

De vakantiegasten die ook in onze vakantiehuisjes verbleven:

 • Hebben zorg voor de woning en de tuin.
 • Zijn matig met het gebruik van alcohol. 
 • Respecteerden de huurvoorwaarden. 

We vertrouwen erop dat jij en je gezelschap ook zulke gasten zijn. 
Neem even de huurvoorwaarden door, een woning boeken betekent namelijk ook daarmee akkoord te gaan.

Definities:

 1. Huurder: de hoofdhuurder, en zijn gezelschap, die een vakantiehuis huurt.
 2. Verhuurder: de eigenaar (of zijn mandataris) van het gehuurde vakantiehuis.
 3. Tussenpersoon: Le Pachis die, voor rekening van de eigenaar, vakantiehuizen ter beschikking stelt op zijn website.

De algemene voorwaarden gelden voor alle woningen die op de website van Le Pachis ter beschikking worden gesteld voor rekening van de verhuurder. Van de huurvoorwaarden kan er alleen worden afgeweken indien de verhuurder of Le Pachis er vooraf en schriftelijk mee ingestemd heeft. In dit geval blijven deze algemene voorwaarden niettemin op aanvullende wijze van toepassing. De huurder kan dus in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen voorwaarden, welke deze ook mogen zijn. 

 1. Covid-19
 2. Boeken en betalen
 3. Annuleren
 4. Verplichtingen van de huurder
 5. Verplichtingen van de verhuurder
 6. Verplichtingen van de tussenpersoon Le Pachis
 7. Geschillen tussen huurder en verhuurder
 8. Maximum aantal personen
 9. Verblijf huisdieren
 10. Soorten gezelschappen
 11. Uur van aankomst en vertrek
 12. Linnengoed
 13. Friteuse, barbecue, vuurkorf, tent, camper, opblaasbaar zwembad/bubbelbad of oplaadstation voor elektrische auto's
 14. Huisvuil sorteren
 15. Het einde van het verblijf - schoonmaak
 16. Waarborg
 17. Overmacht
 18. Wijziging van de huurvoorwaarden
 19. Toepasselijk recht

 

 1. Covid-19

  1. Als huurder is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Covid maatregelen gerespecteerd worden.
  2. Covid omboekingen
  3. Covid overheidsinformatie
 2. Boeken en betalen

  1. U kunt telefonisch of via Internet boeken.
  2. Boekingen zijn bindend. Met het vastleggen van een boeking opdracht worden de algemene boekingsvoorwaarden van kracht. De huurder dient de boeking stappen en de huurvoorwaarden na te volgen.
  3. Er zijn GEEN boekingskosten.
  4. Boekingsopdracht en boekingsbevestiging:
   1. Iedere boekingsopdracht wordt door Le Pachis bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.
   2. De boekingsbevestiging bevat het totaal te betalen bedrag en de betalingsstappen: wanneer hoeveel moet betaald worden. De samenstelling van het totaal bedrag varieert van woning tot woning. Het bedrag bevat altijd de huursom, maar kan ook de gebruikskosten en de waarborg bevatten.
  5. Betalingen:
   1. Binnen 5 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging dient een aanbetaling/voorschot van 30% van het totale bedrag te zijn gestort op de rekening van Le Pachis die in de boekingsbevestiging vermeld staat.
   2. Het restant van de totaalsom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
   3. Indien de boeking minder dan 6 weken voor de aanvangsdatum van het verblijf gebeurde, dan betaalt men het volledige totaalbedrag bij de boeking.
   4. Bij niet-tijdige betaling zijn Le Pachis en de verhuurder gerechtigd de boeking te annuleren.
 3. Annuleren

  1.  Annulering door huurder

   1. De huurder kan elke boeking annuleren zonder kosten binnen 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum.
   2. Annuleringen dienen per e-mail aan Le Pachis te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering zendt Le Pachis een annuleringsbevestiging per e-mail.
   3. Bij annulering af de 5de tot de 42ste dag (6 weken) voor aanvang van uw verblijfsdatum bedragen de annuleringskosten 30% van de huursom.
   4. Bij annulering tussen de 42ste dag (6 weken) en de 28ste dag (4 weken) voor aanvang van uw verblijfsdatum bedragen de annuleringskosten 60% van de huursom.
   5. Bij annulering tussen de 28ste dag (4 weken) en de 3de dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 90% van de huursom.
   6. Bij annulering op de 2de dag voor het begin van uw verblijf of later bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.
   7. Indien de periode weer verhuurd wordt zijn er geen of minder (bij last minute korting vb) annulatiekost. Het is de bedoeling dat jullie en de eigenaar zo weinig mogelijk annulatiekost hebben.
  2. Annulering door Le Pachis

   1. Indien Le Pachis heeft vastgesteld dat de woning het niet toelaat het verblijf te laten doorgaan zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, een alternatief aanbieden.
 4. Verplichtingen van de huurder

  1. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders, of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
  2. De bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
  3. Om misverstand te voorkomen, meldt de huurder bij aankomst zo snel mogelijk de vastgestelde schade aan de verhuurder of zijn lokale vertegenwoordiger. Zodat deze de gelegenheid heeft dit zelf vast te stellen.
  4. Gelieve ook de door jezelf veroorzaakte schade bij vertrek te melden aan de lokale verantwoordelijke of de verhuurder. 
  5. Het is de bedoeling om jullie een propere, goed onderhouden woning aan te bieden.
   Indien men bij aankomst vaststelt dat dit niet het geval is, er tekortkoming of defecten zijn, is het raadzaam de verhuurder of zijn lokale vertegenwoordiger te contacteren zodat deze de gelegenheid heeft om dit zelf te komen vaststellen en de gelegenheid heeft het probleem recht te zetten.
  6. Een klacht indien na het verblijf is enkel van toepassing als deze gestaafd is met bewijskrachtig materiaal zoals foto’s, bewijzen van conversaties en uitwisselingen die met de eigenaar of zijn vertegenwoordiger hebben plaatsgevonden.
  7. Alle woningen zijn rookvrij, er kan dus niet gerookt worden in de woningen.
  8. De woning niet kan gebruikt worden, tijdens de totale duur van de gehuurde periode, om studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drankpartijen, of andere soortgelijke evenementen te organizeren.
  9. De huurder brand geen hout in de barbecue en maakt geen vuurtje in de tuin.
  10. De huurder verplaatst geen meubels zoals bedden, bankstellen, kasten, enz.
   1. Ook al denkt men nog zo voorzichtig te zijn, deze zaken leiden dikwijls tot beschadiging van muren en meubelen.
   2. Alsook is het niet altijd vanzelfsprekend voor de eigenaar of zijn vertegenwoordiger om deze weer op hun plaats te zetten.
  11. Verbruiks- en gebruikskosten

   1. De verbruikskosten zoals de energiekost, waterverbruik enz. is een forfaitair bedrag of gaan volgens de meterstanden, beiden zijn gepubliceerd op de site en in de boekingdetails.
   2. De kost volgens de meterstand is een indicatie, een raming, van het verbruik gebaseerd op gelijkaardige voorbije verblijven.
   3. Het forfaitaire en het geraamde bedrag is gebasseerd op een normaal gebruik als een goede huisvader van de vakantiewoning.
   4. Deze houden geen rekening met het opladen van elektrische voertuigen, de installatie van opblaasbare zwembaden of om het even welke andere uitrusting die niet wordt medegedeeld in de beschrijving van het vakantiehuis.
   5. Het gebruik van zulke extra's of andere dingen, die door jezelf worden toegevoegd, dienen gevraagd te worden aan de eigenaar voor de aanvang van het verblijf en daarvoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
  12.  Aansprakelijkheidsverzekering
   1. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen (familiale verzekering).
   2. De woning heeft een eigen brandverzekering op naam van de verhuurder. Maar de huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn burgerlijke aansprakelijkheid verzekeringsagent te verwittigen dat men in een vakantiewoning verblijft. Dit voor het geval dat de brand veroorzaakt is door de huurder zelf, indien dit zo mocht zijn dan kan de verzekering van de woning de huurder aansprakelijk stellen. Deze aansprakelijkheid wordt door bijna alle aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren gedekt of door zijn eigen brandverzekering.
 5. Verplichtingen van de verhuurder

  1. Faciliteiten:
   1. Niet alle bij de woningbeschrijving vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, restaurants en winkels zijn dag in dag uit en doorheen het jaar geopend.
   2. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico.
   3. Genoemde faciliteiten en activiteiten zijn niet vanzelfsprekend kosteloos.
   4. Door omstandigheden kunnen faciliteiten uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn.
  2. De verhuurder garandeert dat de woning overeenstemt met de beschrijving en dat ze geschikt is voor daarin vermelde maximum aantal personen.
  3. De eigenaar garandeert bovendien de goede staat van de woning, goed onderhoud, de netheid en de werkingen van de toestellen, en zijn inhoud, net zoals de bijgebouwen, meer bepaald de tuinen, de binnenplaatsen, de kinderspeeltuigen, het buitenmeubilair, de sauna, de jacuzzi, het zwembad en de barbecue.
  4. Indien de huurder een ontbreken of een defect vaststelt en dit gemeld wordt aan de verhuurder of via zijn plaatselijke vertegenwoordiger of Le Pachis dient de verhuurder hierop te reageren en deze in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk op te lossen.
  5. De verhuurder kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor:
   1. Verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan de huurder tijdens zijn verblijf bij de vakantiewoning.
   2. Geluidsoverlast of andere ongemakken die ten gevolge zijn van wegenwerken of bouwactiviteiten in de buurt van uw vakantiewoning.
   3. Voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen enz.
 6. Geschillen tussen huurder en verhuurder

  1. Alle geschillen tussen de huurder en verhuurder zijn door hen onderling op te lossen.
  2. De waarborg wordt ingehouden tot er een akkoord is tussen beide partijen.
  3. Indien beide partijen (huurder en verhuurder) geen vergelijk vinden, dan bemiddeld tussenpersoon Le Pachis.
  4. Raken de partijen het toch echt niet eens, dan hakt Le Pachis de knoop door. 
 7. Verplichtingen van de tussenpersoon Le Pachis

  1. Le Pachis is de tussenpersoon: doet de marketing, de communicatie en de boekingen voor de verhuurder.
  2. Het huurcontract is tussen de huurder en de verhuurder.
  3. Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Le Pachis aangeboden accommodaties binden Le Pachis niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan Le Pachis geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De (prijs) informatie vermeld op de website is leidend.
  4. Le Pachis is niet ter plaatse aanwezig. Bij de bevestigingsmail van zijn boeking ontvangt men het telefoonnummer van de verhuurder, de eventuele huisbewaarder en van Le Pachis. Indien nodig kan men altijd een van deze nummers contacteren.
  5. Le Pachis is geen partij bij conflicten tussen huurder en verhuurder. Le Pachis zorgt alléén voor de administratieve afhandeling.
  6. Faciliteiten:
   1. Niet alle bij de woningbeschrijving vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, restaurants en winkels zijn dag in dag uit en doorheen het jaar geopend.
   2. Le Pachis is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren.
   3. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico.
   4. Genoemde faciliteiten en activiteiten zijn niet vanzelfsprekend kosteloos.
   5. Door omstandigheden kunnen faciliteiten uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige restitutie van Le Pachis.
  7. Le Pachis kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor:
   1. Verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan de huurder tijdens zijn verblijf bij een vakantiewoning waar van Le Pachis de tussenpersoon is.
   2. Geluidsoverlast of andere ongemakken die ten gevolge zijn van wegenwerken of bouwactiviteiten in de buurt van uw vakantiewoning.
   3. Voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen enz.
  8. Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met een overeenkomst mochten voorkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Marche-en-Famenne.
 8. Maximum aantal personen

  1. De huisbeschrijving van ieder vakantiehuis vermeldt het maximum aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
  2. Een kind jonger dan 2 jaar wordt niet, bij alle woningen, als volwaardig persoon geteld.
   Echter bij sommige woning worden ook de baby's als persoon gerekend en is het maximum aantal persoon baby's inbegrepen.
  3. Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Waals gewest in verband met de brandveiligheid, nog met de brandverzekering.
  4. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de vakantiewoning logeren heeft dit het volgende als gevolg:
   1. Dient men de woning onmiddellijk verlaten, dit zonder terugvordering van huur of gebruikskosten.
   2. Of volgt onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom en de gebruikskosten per extra persoon.
 9. Verblijf huisdieren

  1. Huisdieren mogen slechts daar worden meegebracht waar ze toegelaten zijn, al dan niet tegen betaling.
  2. Het huisdier verblijft niet alleen in de vakantiewoning en is altijd onder toezicht, behalve als het in een bench kan blijft.
  3. De huisdieren maken geen gebruik van de bedden, zetels, nog de douche of bad van de vakantiewoning.
  4. Men zorgt zelf voor slaap- en voeder materiaal.
  5. Bij sommige vakantiewoning komen de dieren niet in de slaapkamers of op de verdieping, blijven enkel op de gelijkvloers.
  6. Zorg er voor dat de hond droog en proper voor hij de woning in komt.
  7. De gasten verlaten het vakantiehuis na het opruimen van de hondenharen.
  8. De gasten maken de tuin hondenpoep vrij bij vertrek.
   1. Indien dit niet gebeurd zal er 100 euro kosten verrekend worden met de waarborg.
   2. Sorry, maar ervaring heeft geleerd dat dit niet altijd gebeurd en dit is niet leuk voor de volgende gasten, nog voor de schoonmaakdienst om deze taak op zich te nemen.
  9. De hond of andere huisdier maken geen gebruik van het zwembad of de jacuzzi.
   1. Indien dit toch gebeurd dan wordt er 50 euro kosten aangerekend, voor de extra schoonmaak van het zwembad of jacuzzi.
  10. Deze punten zijn opgezet om hygiënische redenen en om beschadiging aan de vakantiewoning te voorkomen.
  11. Indien deze regels niet gerespecteerd worden, het huisdier schade veroorzaakt in de woning of tuin wordt dit verrekend met de waarborg.
 10. Soorten gezelschappen

  1. De vakantiewoningen zijn voornamelijk bestemd om familiegroepen en ook niet-familiale groepen van een bepaalde leeftijd te ontvangen.
  2. Jonge en enkel mannelijk of vrouwelijk gezelschappen kunnen aanvaard worden na overleg en toestemming van de verhuurder, dit eventueel met een verhoging van de waarborg.
  3. Er worden geen groepen aanvaard die vrijgezellenfeesten, studentenfeesten, drinkpartijen, sexparty's, … wensen te organiseren 
 11. Uur van aankomst en vertrek

  1. De huurder respecteert de aankomst- en vertrekuren. Het is de bedoeling dat jullie in een nette vakantiewoning aankomen en verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor de schoonmaak tussen het vertrek van de vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.
  2. Aankomstuur: de vakantiewoning is ter jullie beschikking vanaf 16:00 of 17:00 op de dag van aankomst. Dit staat duidelijk vermeld bij elke vakantiewoning.
  3. Vertrekuur:
   1. Weekdagen: tot en met 10:00 uur. Staat vermeld bij elke vakantiewoning.
   2. Zondag en sommige feestdagen: 20:00 uur. Op enkel uitzonderingen na: wordt vermeld bij de beschrijving van de woning of bij de boekingdetails.
 12. Bedlinnen

  1. Bedlinnen is mee te brengen door de huurder.
  2. Bij sommige huizen is het bedlinnen inbegrepen of verplicht te huren.
  3. Mocht u bedden beslapen zonder lakens, dan kan de huis verhuurder of schoonmaakdienst u de stoomkosten voor het beddengoed in rekening brengen. Bij het gebruik van slaapzakken dient men ook een onderlaken en kussensloop gebruiken aub.
 13. Friteuse, barbecue, vuurkorf, tent, camper, opblaasbaar zwembad/bubbelbad of oplaadstation voor elektrische auto's

  1. Geen gebruik maken van een friteuse, barbecue, vuurkorf, tent, camper, opblaasbaar zwembad/bubbelbad of oplaadstation voor elektrische auto's tijdens het verblijf bij het vakantiehuis tenzij anders overeengekomen.
  2. Of  indien deze zaken aanwezig zijn bij de woning.
 14. Het einde van het verblijf - Vertrek

  1. Einde van het verblijf

   1. Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes en opgeruimd te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in:
    1. de woning opruimen,
    2. alles terug op zijn plaats,
    3. prullenmanden en vuilnisbakken leegmaken,
    4. aanrecht opruimen,
    5. een propere vaat in de kast zetten.
   2. Kortom de woning netjes en bezemschoon achterlaten.
   3. Ook de tuin opgeruimd achterlaten, met alles weer op zijn oorspronkelijke plaats van aankomst.
   4.  Indien de woning en/of tuin in een zo slechte staat worden achtergelaten dat men niet voldoende tijd heeft met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de verhuurder het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen.
  2. Verlaten van de woning

   1. De huurder sluit bij vertrek de ramen en deuren, en zet de verwarming lager.
   2. Het kan gebeuren dat men pas dagen later in de woning komt en dan is er ondertussen flink wat verbruikt waar niemand wat aan heeft.
   3. Is dit niet gebeurd dan kan er een toeslag aangerekend worden. 
 15. Huisvuil sorteren

  1. Bij de meeste vakantiehuizen dient men het huisvuil te sorteren. Indien dit niet gebeurd is wordt het huisvuil niet meegenomen door de ophaaldienst. Daardoor moet de poetsdienst dit doen wat extra tijd kost en bovendien geen leuk werkje is.
  2. De huurder brengt zelf het glasafval naar de glascontainer.
  3. Indien, het glas niet is weggebracht of het huisvuil niet gesorteerd is, zullen er extra uren worden aangerekend of wordt de huurder een boete opgelegd van 20 tot 50 euro. Sorry, maar deze maatregel is helaas noodzakelijk om het sorteren aan te moedigen.
 16. Waarborg

  1. De vakantiewoningen hebben waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.
  2. Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard van 4 tot 22 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de verhuurder of zijn vertegenwoordiger ter plaatse.
  3. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hemzelf/haarzelf, medehuurders, eventuele bezoekers of door huisdieren veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de verhuurder.
  4. De controle van de vakantiewoning gebeurt bij de schoonmaak omdat men dan pas alles grondig heeft kunnen controleren. Het is dus bij het poetsen dat men schade of breuk kan vaststellen. Het kan gebeuren dat de vakantiewoning in een dergelijke staat verkeert dat men extra schoonmaakuren moet aanrekenen. Opgelet: de woning moet bezemschoon en opgeruimd zijn, vuilnis gesorteerd en vuilnisbakken geleegd. Zie Het einde van het verblijf - schoonmaak
  5. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom twee of drie weken (vermeld in de boekingsmail) na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaan schades het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling te doen.
  6. Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen de verhuurder en de huurder. Le Pachis is hierin geen partij en zorgt alléén voor de administratieve afhandeling. De verhuurder beslist over de waarborg. 
  7. Le Pachis zal niet aansprakelijk gehouden worden voor een mogelijke achterstand op het vlak van terugbetaling van de waarborg, daar dit een taak is die toebehoort aan de verhuurder.
  8. Men doet er goed aan ongelukjes te melden aan de verhuurder, deze worden dan meestal goed afgehandeld.
  9. Het is onze ervaring dat de verhuurders geen misbruik maken van de waarborg. Maar men kan wel heel kritisch worden wanneer men ondervindt dat er geen respect was voor de woning en/of men ongelukken verzwegen heeft.
  10. Indien men wat breekt, is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor de plaatselijke verantwoordelijke. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden.
  11. Het is raadzaam om bij een ongeluk dit te communiceren met de verantwoordelijke ter plaatse en de verhuurder, zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.
  12. Gelukkig zijn zo goed als alle gasten goudeerlijk.
 17. Overmacht

  1. De klant zal geen aanspraak kunnen maken op een terugbetaling of schadevergoeding indien het verblijf gedeeltelijk of volledig geannuleerd wordt in het geval van overmacht. 
  2. Overmacht is hier gedefinieerd als elke abnormale en onvoorziene omstandigheid, onafhankelijk van de wil van Le Pachis en waarvan de gevolgen niet vermeden hadden kunnen worden ondanks alle zorgvuldig genomen maatregelen.
  3. Bijvoorbeeld, zonder dat deze lijst beperkend is
   1. Een feit toe te schrijven aan de eigenaar: verwaarlozing woning, oneerlijke praktijken, overlijden van de eigenaar, verkoop woning ...
   2. Anderen omstandigheden: onweer, brand, overstroming, droogte, andere uitzonderlijke weersomstandigheden, natuurramp, vervuilingsramp, verkeersomstandigheden, epidemieën, pandemieën, quarantainemaatregelen, het (af)sluiten van grenzen of geografische regio’s, voedseltekorten of voedselrationeringen, verstoring van de handel in valuta, stakingen, uitsluitingen, uitzonderingstoestand, terrorisme, oorlog ...
 18. Wijziging van de huurvoorwaarden

  1. Le Pachis kan deze huurvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging. De gewijzigde huurvoorwaarden worden onmiddellijk van kracht na hun wijziging.
 19. Toepasselijk recht

  1. Deze huurvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.